ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูรู้สึกกับเราอย่างไร ในเวลาที่เรารู้สึกทุกข์ทรมานจากมารซาตานหรือความไม่ยุติธรรม พระองค์อยากที่จะสัมผัสเราในตอนที่เราไม่สบายจริงๆหรือ ลองมองไปสองสิ่งแล้วคุณจะได้คำตอบ สิ่งแรกคือมองไปที่พระองค์ในตอนที่พระองค์สัมผัสคนที่ไม่มีใครอยากแตะต้อง อีกสิ่งหนึ่งคือมองไปที่ไม้กางเขน และมองเห็นการที่พระองค์ต้องเจ็บปวดทรมาน เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าพระองค์รู้และพระองค์ทรงห่วงใยเรา แต่ก็ยังมีสิ่งที่สามที่เรามองดูได้คือ มองอนาคตว่าเราจะได้พบพระองค์​และพระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดให้เรา และเราจะร่วมอยู่ในสง่าราศีของพระองค์ ในตอนนี้เราวางใจในพระคุณและรู้จักพระคุณเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ แต่วันนั้นจะมาถึง วันที่เราเข้าใจข้อความในพระธรรมมัทธิว 8:16-17 ทั้งหมดในร่างที่เป็นนิรันดร์ของเรา (1 โครินทร์ 13:9-12; 1 โครินทร์ 15:35-58)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์วางใจในความรักและความเมตตาของพระองค์ที่จะทำให้ข้าพระองค์ยืนหยัดภายใต้พระคุณขององค์เจ้าชีวิต พระบุตรของพระองค์ จนกว่าวันที่ข้าพระองค์จะเข้าใจในพระคุณอย่างเต็มที่จะมาถึง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ธและจากสวรรค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น