ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในโลกที่มีค่านิยมที่บิดเบือน คำสัญญาที่ผิดๆ และชื่อเสียงที่เป็นสิ่งชั่วคราว เราสามารถอวดในเรื่องใดได้ นอกจากความรักมั่นคงของพระเจ้า พระคุณที่หลั่งล้น ของพระเจ้า พระพรที่เทลงมามากมายจนหาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้า ความน่ารักของคนของพระเจ้า ความเมตตาของแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา พระสัญญาของวันพรุ่งนี้ของพระเจ้า ..... ? มีอะไรที่น่าอวดไปกว่าพระเจ้าและพระคุณนิรันดร์ของพระองค์หรือครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และผู้เมตตา ข้าพระองค์มีทุกสิ่งที่ดีและยั่งยืนในชีวิตของข้าพระองค์ก็เพราะพระองค์ แม้คำเหล่านี้จะเป็นคำง่ายๆ แต่ก็เป็นคำที่จริงใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ขอบพระคุณ!

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น