ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมเราทำในสิ่งที่เราทำล่ะครับ แรงจูงใจสำหรับพฤติกรรมของเราคืออะไร? เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะตกอยู่ในกับดักของการทำสิ่งต่างๆ ในด้านศาสนาเพื่อที่เราจะได้ดูดีในสายตาคนอื่นๆ นี่คือความจริงแม้ว่าวัฒนธรรมจะตอบสนองในเชิงลบกับความเชื่อของเรา คนรอบข้างเราที่รู้เกี่ยวกับความเชื่อของเราและคริสเตียนรอบตัวเรากลายเป็นเป้าหมายของพฤติกรรมของเรา ถ้าเราต้องการที่จะมีอิทธิพลที่ถูกต้องต่อทุกคนรอบตัวเรา เราจะต้องไม่รับใช้ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อให้คนอื่นเห็นและให้เกียรติเรา เป้าหมายของเราคือเราต้องถวายเกียรติพระเจ้าและอวยพรคนอื่นๆ !

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดชำระใจของข้าพระองค์ที่เป็นแรงจูงใจที่ผิดใดๆ และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รับใช้ผู้อื่นตามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ และให้ข้าพระองค์ต้องการที่จะรับใช้พวกเขาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น