ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรบ้างที่เราได้มาโดยไม่อาศัยพระคุณพระเจ้า การอวยพระพรที่เราไม่ได้คาดหวัง ความยากลำบากเพื่อฝึกฝนตน โอกาสที่พระเจ้าประทานให้ หรือสุขภาพที่ดี และเมื่อเรายืนต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษา เราจะบอกว่าอะไรคือพระคุณในชีวิตเรา การอ้างถึงพระคุณนั้นขึ้นอยู่กับของขวัญแห่งความรักความเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น เพราะพระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์ และไม่มีตำหนิ ไม่มีอะไรหรือสิ่งใดที่เราครอบครอง ที่เราประสบความสำเร็จ หรือที่เราซื้อ ที่จะสามารถให้เราอ้างสิทธิ์ได้มากมายแบบนั้น นอกจากความเมตตา พระคุณ และความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ของขวัญอันยิ่งใหญ่จากสวรรค์แก่เรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับการอวยพระพรที่มากล้น ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มี ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์เป็น และหวังที่จะเป็น เกิดขึ้นได้เพราะความเมตตาและพระคุณที่ทรงเทลงมายังข้าพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น