ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลรู้จักความทุกข์ยากดี ลองดูความทุกข์ยากที่เขาต้องเจอใน 2 โครินธ์ 11:22-33 นะครับ เมื่อเปรียบเทียบความทุกข์ยากต่างๆของเรา กับความทุกข์ยาก"ในชีวิตนี้" ของเปาโล ก็ดูเหมือนว่าความทุกข์ยากของเราไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลย อย่างไรก็ตาม เปาโลสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าสง่าราศีที่เขาจะมีในพระคริสต์จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยการอวยพระพรและจะยอดเยี่ยมมมาก (โคโลสี 3:1-4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ยากที่เขาต้องเจอแล้วก็ไม่หนักหนาอะไรเลย สง่าราศีนั้นจะเป็นของเราด้วย นี่ไม่ใช่ข่าวดีหรอกหรือครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระองค์ทรงยอดเยี่ยม สง่างาม และเป็นผู้ครอบครอง สรรเสริญที่พระองค์ลงมาเพื่อช่วยข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ พระบิดา ส่วนมากความเชื่อของข้าพระองค์ก็เข้มแข็งดีและข้าพระองค์มั่นใจในอนาคตของข้าพระองค์ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อความเชื่อของข้าพระองค์สั่นคลอน เมื่อข้าพระองค์ต้องเจอกับความทุกข์ยาก ขอพระองค์ทรงให้ความกล้าหาญ ในการเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นด้วยการที่รู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับสง่าราศีที่จะมีในพระองค์เมื่อพระเยซูกลับมา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น