ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคที่คนต้องการผสมผสานความเชื่อลึกลับต่างๆ เข้าไปในศาสนาคริสต์แบบปลอมๆ ของตนเอง คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพื้นฐานของพระคัมภีร์เป็นเรื่องง่ายและชัดเจน นั่นคือ พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ เป็นพระเจ้าองค์เดียวเป็นจริงและมีชีวิตเพื่อรับการนมัสการ มีเพียงพระเจ้า พระบิดาองค์นี้เท่านั้นที่เราวางใจได้ จริงอยู่ที่มีวิญญาณอย่างอื่น แต่อำนาจของพวกวิญญาณเหล่านั้น นำไปสู่ความสิ้นหวัง ความตาย และการทำลาย จงแสวงหาพระเจ้า พระยาเวห์แห่งอิสราเอล พระบิดาผู้ทรงชอบธรรมของพระอยซู และผู้ที่ทรงเป็นอยู่

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ และผู้ทรงบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์​ ขอทรงเตือนเราให้เรามีใจแสวงหาพระองค์ในความจริง เพื่อที่โลกจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ เพื่อที่คนจะถวายเกียรติแก่พระองค์ และประชาชาติทั้งปวงรู้จักสันติสุขของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น