ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตของเรา แต่ก็ไม่มีอะไรที่สามารถทำให้เราหลุดออกมาจากพระคุณของพระเจ้าได้ ถ้าใจเรามองที่พระเยซู ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และความหวังของเรายังคงมุ่งมั่นไปที่การกลับมาขององค์เจ้าชีวิต ถ้าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราแล้วพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตทั้งหมดก็อยู่ต่อหน้าเราและพระองค์จะไม่ให้อะไรมาปล้นเราจากสง่าราศีนี้ได้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ พระองค์ควรค่าต่อความยิ่งใหญ่ พระเกียรติ และการสรรเสริญ ข้าพระองค์ขอยกพระนามของพระองค์ขึ้นเหนือนามใดๆ โอ พระเจ้า เมื่อข้าพระองค์มองอนาคต ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และข้าพระองค์อยากที่จะเดินไปกับพระองค์ เพราะข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะมองไปข้างหน้าเพื่อมองหาพระองค์ให้เป็นผู้นำทาง อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น