ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะคริสเตียนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของการให้อภัยและพระคุณ เรายกโทษให้คนอื่นๆ เพราะการเริ่มต้นของการให้อภัยมาจากพระเจ้าที่ทรงอภัยให้แก่เราแล้ว (มัทธิว 18) แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อพระเจ้าเห็นว่าเราให้อภัยผู้อื่น พระองค์ก็ยินดีที่จะเทการให้อภัยแก่เรามากขึ้น เป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยใครบางคน เมื่อเราได้ตกอยู่ในอันตราย พระเยซูต้องการให้เรารู้ว่าพระพรของการทำเช่นนั้นคุ้มค่ามากกว่า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นความรักและมีความยุติธรรม ขอบพระคุณสำหรับการชำระและการให้อภัยข้าพระองค์ด้วยการเสียสละพระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซู ขอบพระคุณสำหรับความท้าทายที่ข้าพระองค์จะให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ได้ให้อภัยแก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์บอกให้คนของพระองค์เป็นชุมชนแห่งการให้อภัย ขอทรงยกโทษให้แก่เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อเราไม่เต็มใจ ช้าหรือลังเล เกี่ยวกับการให้อภัย ข้าพระองค์อธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับ____ที่พระองค์จะให้อภัยในเรื่อง ____ และข้าพระองค์ขอพระองค์ที่จะอวยพรคนนี้ด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น