ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่เป็นผู้นำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับความไว้วางใจห้จัดการเรื่องเงินของพระเจ้า ต้องใส่ใจในสิ่งที่เปาโลพูดและดูตัวอย่างจากเขา เราต้องคิดอย่างรอบคอบในการจัดการกับเรื่องเงิน การระมัดรัวังเรื่องเงินนี้ต้องทำอย่างถูกต้องในสายตาพระเจ้าและในสายตาผู้อื่นด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่เรา คนของพระองค์ ในการที่เรายอมทนกับพวกหลอกลวงและละโมบโลภมาก ที่สวมหน้่ากากแสร้งว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอให้เราผู้ที่เป็นผู้นำ ที่เป็นผู้สนับสนุน ได้รับการให้เกียรติและขอให้เราบริสุทธิ์ในสายตาของคนทั่วไป ในเรื่องการใช้เงินของพระองค์เพื่องานของพระองค์ ในการที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเยซู ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น