ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เราเป็นของพระเจ้า" นั่นคือสิ่งที่เปาโลกำลังบอกกับเรา เราไม่ใช่คนนอกหรือคนแปลกหน้าหรือคนต่างด้าว เพราะพระคุณของพระองค์ เราจึงเป็นของพระองค์ เราเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า รากฐานของครอบครัวนี้มาจากเหล่าอัครสาวกและผู้พูดแทนพระเจ้า หินก้อนสำคัญที่สุดของบ้านคือพระเยซู น่าเหลือเชื่อนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในบ้านที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านี้ เราเป็นของพระองค์ครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งภูเขา องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งพันธสัญญาของอิสราเอล ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัย ความรักมั่นคงของพระองค์ก็ได้อวยพรคนของพระองค์ด้วยสัญญาของพระองค์ พระคุณของพระองค์และินาคตของพระองค์ ขอบคุณที่นำพาให้ข้าพระองค์มาเป็นคนของพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซู ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ขอทรงยกโทษข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์สงสัยในความสำคัญของตนเอง ทั้งๆที่พระองค์ให้รู้ว่าข้าพระองค์เป็นของพระองค์ เป็นส่วนหนึ่งของคนของพระองค์และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น