ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบที่พระเยซูใช้เรื่องง่ายๆ แต่เป็นความจริงมาอธิบายหรือตอบคำถาม หากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเยซู คุณก็ต้องเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้า แล้วทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์วันนี้ด้วยความชัดเจน ในการเห็นโอกาสที่ข้าพระองค์จะใช้ชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามพระองค์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้ความชัดเจนนี้เป็นสิ่งชั่วคราว ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงโอกาสที่พระองค์วางในทางของข้าพระองค์ในทุกๆ วัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น