ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเผชิญความจริงสองอย่าง ความจริงอย่างแรกคือ พรุ่งนี้จะมาถึง โลกจะหมุนไป ฤดูกาลก็จะเปลี่ยนไปตามลำดับที่ตั้งไว้ ความจริงอย่างที่สองคือ พระเจ้าจะยับยั้งลำดับของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ตั้งไว้ พระเยซูจะมาและเราจะร่วมแบ่งปันในสง่าราศีของพระองค์ ความจริงเหล่านี้เป็นความจริงแน่นอนเหมือนกับที่พระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าและตกในเวลาเย็น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สัญญาของพระเจ้าก็เอาชนะความกลัวของเราและการต่อต้านของมารซาตาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ โดยพระคุณพระเจ้า เราชนะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาอันวิเศษและยอดเยี่ยมของพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพรุ่งนี้ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะอยู่ด้วย และพระเยซูจะคอยนำข้าพระองค์ให้ผ่านพ้นไป อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิตที่กำลังเสด็จมาอย่างผู้มีชัย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น