ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าแม้แต่พระบุตรของพระองค์ พระเจ้าก็ให้เพื่อช่วยเรา แล้วจะมีอะไร ที่พระเจ้าจะไม่ให้เราเพื่อช่วยเราและอวยพระพรแก่เราล่ะครับ นี่คือสิ่งที่เปาโลอยากจะบอก ใน 1 โครินธ์ 6:19-20 เปาโลบอกเราว่า พระองค์ซื้อเรามาในราคาที่สูง เพื่อให้เราไปเข้าไปสู่​​ความบริสุทธิ์ ในข้อความนี้ เขาก็บอกอีกเช่นเดียวกัน แต่เพื่อให้เรามีความเชื่อมั่น เยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับ ที่ความจริงแห่งพระคุณของพระเจ้านั่นเต็มไปด้วยการอวยพระพรแก่เรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ซาบซึ้งอย่างล้นเหลือในความรักที่เสียสละของพระองค์ที่มีให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู พระบิดา ขอทรงโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์กระตุ้นให้ข้าพระองค์รับใช้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ และขอให้ทรงให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจในความรอดที่มีในพระองค์ และการที่พระองค์อยากจะอวยพระพรข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น