ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าพระเจ้าจะบอกคนของพระองค์ ในช่วงผู้พยากรณ์เยเรมีย์ไว้อย่างน่ากลัวว่า พระองค์จะทำลายคนที่มีจิตใจดื้อด้าน แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ให้ถ้อยคำที่ให้ความหวังและเปี่ยมไปด้วยพระคุณมาด้วย มีอะไรที่ให้เรามั่นใจไปกว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่จะ"ทำให้จิตใจที่อ่อนล้า กระปรี้กระเปร่า และจะทำให้จิตใจที่อ่อนแอทั้งหลายเข้มแข็ง" อีกล่ะครับ เป็นเวลากว่าเจ็ดสิบปีที่ชาวอิสราเอลมีเพียงพระสัญญาจากพระเจ้า แต่เมื่อเวลานั้นมาถึง พระเจ้าก็รักษาสัญญาของพระองค์ และผมเชื่อว่าพระองค์จะทำแบบเดียวกันกับเราในวันนี้

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยงที่ดี ข้าพระองค์เหนื่อยและอ่อนล้า ขอทรงโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณและร่างกายของข้าพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์พอใจในความบริบูรณ์ที่พระองค์เมตตาประทานให้แก่ข้าพระองค์ พระเกียรติ พระสิริ ความเข้มแข็งและอำนาจเป็นของพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายตนด้วยความยินดีในความเชื่อที่จะรอคอยการพักพิงและความพอใจที่พระองค์สัญญาไว้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น