ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราทึ่งในการที่พระเจ้าทรงอยู่ทุกที่ ในความยิ่งใหญ่ของอำนาจของพระองค์ และการครอบครองที่มีสง่าราศีของพระองค์ ความจริงอีกอย่างที่เหลือเชื่อคือ การที่พระองค์อยู่ใกล้ชิดเรา พระองค์เลือกที่จะรู้จักเรา และมีส่วนเมื่อเราถูกการทดลองหรือมีชัยชนะในแต่ละวัน วันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะต่างไปอย่างไร เพราะคุณรู้แล้วว่าพระองค์อยู่ด้วย? เมื่อคุณรู้แล้วว่าพระองค์จะช่วยคุณ เมื่อคุณจะลื่นล้ม พระองค์จะอยู่ใกล้เพื่อปลอบประโลมเมื่อคุณมีความกังวลใจ ตอนนี้มันแตกต่างจากเดิมไหมครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ผู้ที่อยู่ทุกที่แต่ก็ยังอยู่ใกล้เรา ขอทรงฟังเสียงจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ซาบซึ้งอย่างล้นเหลือที่รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้และอยู่ในข้าพระองค์ การปลอบประโลมที่พระองค์มีให้เมื่อข้าพระองค์ถูกบุกรุก ความเข้มแข็งที่พระองค์ให้เมื่อข้าพระองค์อ่อนแอ ความกล้าหาญที่พระองค์ให้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจมตี และความหวังที่พระองค์มีให้แม้ทุกอย่างดูเหมือนจะสิ้นหวัง — สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญจากการที่พระองค์อยู่ด้วยซึ่งมีค่ากับข้าพระองค์ หากไม่มีพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน หรือทำไมข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ขอบพระคุณที่รู้จักข้าพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นในสักวันหนึ่งเหมือนที่พระองค์รู้จักข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น