ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะพยายามที่จะดึงดูดคนกลุ่มใหญ่ให้มาที่คริสตจักร หรือมาร่วมการรณรงค์ หรือการชุมนุมของเรา พระเยซูก็สั่งสอนคนกลุ่มใหญ่เหมือนกัน แต่คำสอนที่เกิดผลเลิศในการสร้างสาวกเกิดตอนที่อยู่ห่างไกลจากฝูงชน คือตอนที่พระองค์อยู่กับเหล่าสาวกตามลำพัง สิ่งที่ฝูงชนเข้าใจนั้นยังไม่ถึงขั้นพอที่จะเรียกว่าเป็นศิษย์ที่จะเจริญรอยตามพระผู้ช่วยให้รอดได้ ดังนั้นพระเยซูถึงได้ปลีกตัวออกมา เพื่อติวเข้มให้กับลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆที่อุทิศตัวจริงๆ เพื่อที่พระองค์จะทำให้พวกเขาเจริญขึ้นและพร้อมเผชิญกับปัญหาในอนาคต

Thoughts on Today's Verse...

We often seek to attract large crowds to our churches, crusades, and rallies. Jesus also ministered to large crowds. But his strongest teaching on discipleship occurs away from the crowds, when he is alone with his disciples. What the crowds are able to accept is not enough to call mature disciples to that next level in their walk with the Savior. So Jesus withdrew for intensive teaching with a small group of committed disciples so he could mature them and make them ready for future challenges.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดอวยพรคนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า และทุกคนในทุกที่ที่กำลังแสวงหาพระองค์อย่างทุ่มเท โปรดนำข้าพเจ้าไปเจอกับกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าสามารถแบ่งปันชีวิตของข้าพเจ้าได้ และเป็นกลุ่มที่จะช่วยท้าทายข้าพเจ้าให้เติบโตขึ้นในจุดที่ข้าพเจ้ายังไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์ครอบครอง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, please bless the people in my Bible study group and all those everywhere that are seeking to follow you no matter the cost. Please lead me to a small group of believers with whom I can share my life and through whom you will challenge me to grow in my surrender to the Lordship of Christ. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 9:30-31

ความคิดเห็น