ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะพยายามที่จะดึงดูดคนกลุ่มใหญ่ให้มาที่คริสตจักรของเรา และการชุมนุมของเรา พระเยซูก็ทำงานกับคนกลุ่มใหญ่ แต่การสอนเกี่ยวกับวินัยของสาวกมักเกิดขึ้นในที่ที่ห่างจากฝูงชน เฉพาะพระองค์กับเหล่าสาวกของพระองค์เท่านั้น สิ่งที่คนกลุ่มใหญ่ยอมรับได้ไม่เพียงพอที่จะสามารถเรียกได้ว่าเป็นสาวกที่โตในความเชื่อ ดังนั้นพระเยซูจึงต้องสอนในกลุ่มเล็กๆ แบบเข้มข้นกับสาวกที่อุทิศตนอย่างจริงจัง เพื่อที่พระองค์จะทำให้พวกเขาเติบโตและพร้อมสำหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอโปรดอวยพรคนในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของข้าพระองค์ และทุกคนในทุกที่ที่กำลังแสวงหาพระองค์อย่างทุ่มเท ขอทรงนำข้าพระองค์ไปหากลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ ที่ข้าพระองค์จะสามารถแบ่งปันชีวิตของข้าพระองค์ได้ และเป็นกลุ่มที่จะทำให้ข้าพระองค์เติบโตในการยอมให้พระเยซูคริสต์ครอบครอง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น