ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณ สุภาษิตข้อนี้ท้าทายให้เรามองโลกในมุมกลับ ที่ต่างจากวัฒนธรรมและสังคมในปัจจุบันมอง พระเจ้าเห็นค่าของคนที่มีความถ่อมตัวและอยู่กับคนที่ต่ำต้อย พระเจ้าไม่ชอบคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเย่อหยิ่ง พระเจ้าไม่ได้แค่ให้สุภาษิตข้อนี้มาเพื่อสอนเราเท่านั้น แต่พระองค์ได้ส่งพระบุตรให้ลงมาเป็นตัวอย่างให้แก่เรา ตอนนี้เราก็แค่ต้องเรียนรู้ที่จะทำตาม แต่จริงๆ แล้วพระเยซูก็ให้โอกาสเราที่จะทำแล้วคือเมื่อตอนพระองค์พูดว่า "ตามเรามาสิ" (ยอห์น 13)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนและอ่อนแอต่อการล่อลวง ต่อการลวงหลอกของวัฒนธรรมในสังคม ต่อความกดดันที่จะต้องเป็นเหมือนคนหมู่มาก ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ผู้มีฤทธิ์อำนาจและได้แสดงความถ่อมตน ผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งแต่ต้องถูกละทิ้ง ถูกลืม และถูกปฏิเสธ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้เป็นผู้ที่สร้างความแตกต่างในโลกนี้ โดยการให้ข้าพระองค์ใส่ใจคนที่ถูกลืม ถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครสนใจ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น