ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีวลีหนึ่งที่มักจะถูกปิดบังไว้โดยการตีความของเรา ซึ่งก็คือวลีที่บอกว่า "ท่านจะตายในความบาปของท่าน นอกเสียจากว่าท่านจะเชื่อว่าเราเป็น" สิ่งที่อัครสาวกยอห์ทำบ่อยครั้งก็คือ หยิบเอาประโยคง่ายๆ มาเติมความหมายให้อย่างเปี่ยมล้น และทำให้เราเห็นพระเยซูในทางที่สดใสอย่างมาก พระเยซูคือผู้้เป็น พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา พระเจ้ารักเรามากได้อย่างไร เราไม่สามารถรู้คำตอบเต็มๆ ของคำถามนี้ได้ แต่เราเชื่อได้อย่างเต็มที่และชื่นชมยินดีและใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ในความเป็นพระองค์และในทุกอย่างที่พระเยซูทำเพื่อข้าพระองค์ ในพระนามขององค์พระเยซูและเพื่อพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความมั่นใจที่มีในพระสัญญาของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะไม่ตายในความบาปของข้าพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงรับรองว่าเมื่อข้าพระองค์ตาย ข้าพระองค์จะได้ไปอยู่กับพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น