ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเข้าใจในความรักของพระเจ้า การอยู่ด้วยของพระองค์ และการที่พระองค์อยู่ใกล้ชิด ควรจะนำเราให้รับใช้พระองค์และมีสายสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์​ เมื่อเรารักพระเจ้าด้วยเหตุผลหลายประการ เราก็ต้องการที่จะแสดงความรักของเราที่มีต่อพระองค์ในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงห่วงใยเราเป็นการส่วนตัว ในโลกที่คนสำคัญๆ ปฏิเสธที่จะใช้เวลากับผู้ที่ต่ำต้อยกว่า พวกเราได้รับการอวยพรอย่างแท้จริงจากพระเจ้าที่หาใครเปรียบไม่ได้ เป็นผู้ที่ฟังทุกเสียงร้องของเรา จำเสียงที่แตกต่างของเราได้ และฟังเสียงกระซิบของทุกคนใช่แล้วครับ! ผมจะร้องถึงพระองค์ สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ สารภาพต่อพระองค์ และพูดคุยกับพระองค์ตราบเท่าที่ผมมีชีวิตอยู่!

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์รู้เส้นผมแต่ละเส้นบนศีรษะของข้าพระองค์ และทรงรู้ทุกความคิดในใจของข้าพระองค์ ขอบคุณที่ฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานมากมาย ด้วยคำตอบที่ข้าพระองค์ขอจากพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์อดทน เมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถมองเห็นว่าพระองค์ทำงานในคำอธิษฐานอื่นๆ ซึ่งพระองค์อาจจะไม่ได้ตอบข้าพระองค์อย่างรวดเร็ว หรือไม่เป็นคำตอบที่ข้าพระองค์ร้องขอ ข้าพระองค์เชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์อยู่ด้วย และทรงกำลังทำงานเพื่อให้เกิดผลดีแก่ข้าพระองค์ แม้ว่าข้าพระองค์จะมองไม่เห็นก็ตาม ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะตอบหากสิ่งนั้นถวายเกียรติอด่พระองค์ และเป็นที่ข้าพระองค์สนใจที่สุด พระบิดา ขอทรงเสริมสร้างความเชื่อของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีความไว้วางใจและความเชื่อในพระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น