ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีวลีหนึ่งที่มักจะถูกปิดบังไว้โดยการตีความของเรา ซึ่งก็คือวลีที่บอกว่า "ท่านจะตายในความบาปของท่าน นอกเสียจากว่าท่านจะเชื่อว่าเราเป็น" สิ่งที่อัครสาวกยอห์ทำบ่อยครั้งก็คือ หยิบเอาประโยคง่ายๆ มาเติมความหมายให้อย่างเปี่ยมล้น และทำให้เราเห็นพระเยซูในทางที่สดใสอย่างมาก พระเยซูคือผู้เป็น พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา พระเจ้ารักเราได้อย่างไร เราไม่สามารถรู้คำตอบเต็มๆ ของคำถามนี้ได้ แต่เราเชื่อได้อย่างเต็มที่และชื่นชมยินดีและใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

Thoughts on Today's Verse...

The crucial phrase, somewhat disguised by our translations, is this one: "Unless you believe that I AM, then you will die in your sins." As John so often does, he grabs a simple phrase, fills it full to the brim with meaning, and leads us to see Jesus in a dramatically fresh way. Jesus is I AM, God with us. How could God love us so? We can't know the full answer to this, but we can surely believe and rejoice and live for his glory.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณสำหรับพระเยซู และทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้กับข้าพเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมั่นใจได้ในคำมั่นสัญญาของพระองค์ ที่ว่า จะไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าตายอยู่ในความบาป และยิ่งกว่านั้น พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่รับประกันว่าเมื่อข้าพเจ้าตาย ข้าพเจ้าจะได้อยู่กับพระองค์แน่ๆ ขอพระองค์ได้รับเกียรติทั้งสิ้น ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, thank you for Jesus and all that he is and all that he has done for me. To your glory and in Jesus' name, I praise and thank you for the confidence that I can have in your promise that I will not die in my sins. Even more, dear Father, thank you for the assurance that when I die, I will live with you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 8:24

ความคิดเห็น