ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความจริงไม่ใช่สิ่งที่เรารู้ แต่เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตต่างหากครับ พระเยซูเตือนเราว่าเราต้องไม่แค่รู้จักคำสอนของพระองค์เท่านั้น แต่ต้องเชื่อฟังและทำตามด้วย การเชื่อฟังหลักฐานพิสูจน์ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์ และยังเป็นประตูสู่อิสระและความจริงด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการทำตามน้ำพระทัยพระองค์ บางครั้งทางของพระองค์ก็ดูเคร่งครัดและยากที่จะทำตาม แต่พระบิดาเจ้าข้า ลึกๆ ในใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์เป็นการอวยพรไม่ใช่เป็นอุปสรรค ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ช่วยคนอื่นที่จะพบความชื่นชมยินดีในการเชื่อฟังพระองค์ด้วยเช่นกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น