ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ชอบการรอคอย แต่ความหวังในพระเจ้าได้ให้ความอดทนแก่ผมมากกว่าที่นิสัยมนุษย์ของผมจะทำได้ ผมมั่นใจเพราะพระเจ้าอวยพระพรผมอย่างมากมาย จนไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าพระองค์มีอะไรดีๆ อีกมากไว้เพื่อให้แก่ผม ดังนั้นตอนที่ผมรออยู่นี้ ผมจะทำตัวให้ไม่ว่าง ไม่ว่างเพราะรักพ่อของผมที่อยู่ในสวรรค์และแบ่งปันพระคุณให้กับคนอื่น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความอดทนที่เกินกว่าปกติที่ข้าพระองค์จะสามารถทนได้ เพื่อรอคอยการกลับมาของพระเยซู ขอทรงอวยพระพรความพยายามของข้าพระองค์ในการนำคนอื่นให้มารู้จักพระเยซู และพบความรอดในพระองค์ ขอทรงอวยพระพรความเชื่อของข้าพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะเข้มแข็งและอดทนในการรอคอย ขอทรงอวยพระพรชีวิตของข้าพระองค์ ไม่ใช่ด้วยสิ่งของต่างๆ แต่ขอทรงประทานลักษณะนิสัยของพระองค์ เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น