ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสัญญานี้น่าเหลือเชื่อจริงๆ นะครับ สำหรับผมที่เป็นคนที่ล้มลุกคลุกคลานมากในแต่ละขั้นตอนของชีวิต— ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมสะดุดน่ะหรือครับ! เมื่อเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ถ้าผมรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้า ผมก็ยินดีและจะทำ แล้วก็จะไม่มีอะไรทำให้ผมสะดุดได้ สันติสุขที่ยิ่งใหญ่คือการที่รู้ว่าพระบิดารักผม และไม่ต้องการให้ผมล้มลง

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ขอบคุณที่ข้าพระองค์ไม่ต้องเผชิญกับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ด้วยความสงสัยเกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของข้าพระองค์ และข้าพระองค์รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงให้ใจแก่ข้าพระองค์ที่จะรักในน้ำพระทัยและพระคำของพระองค์ เพื่อไม่ให้มีอะไรที่จะทำให้ข้าพระองค์สะดุด ขอทรงช่วยข้าพระองค์โดยวิญญาณ ขอให้นำข้าพระองค์ด้วยความจริงของพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์สะท้อนให้คนอื่นเห็นลักษณะของพระองค์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ในพระนามพระเยซู ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น