ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูถามสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะทิ้งพระองค์เช่นเดียวกับที่คนอื่นๆ ทำหรือไม่ คำตอบของเปโตรเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมนะครับ เขารู้ว่าความจริงอยู่ที่ใด! เขาได้ยินเสียงบนภูเขาว่า "ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา! จงเชื่อฟังเขา" เขาได้เห็นพระคำของพระเยซูเป็นความเป็นจริง และทำลายอุปสรรคที่เป็นตัวขวางกั้นในความรักของพระเจ้าและความจริง อันที่จริงเขารู้ว่าไม่มีใครที่มีคำพูดแห่งชีวิตนิรันดร์! แล้วคุณกำลังฟังใครครับ?

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์สามารถเข้าถึงพระเยซูได้ พระเยซูช่วยให้ข้าพระองค์เห็นความรักของพระองค์ พระเยซูช่วยให้ข้าพระองค์เข้าใจข้อความของพระองค์ที่ต้องการที่จะช่วยไถ่ข้าพระองค์มากขึ้น และทำให้ข้าพระองค์เป็นคนของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเข้ามาหาพระเยซูเพื่อความจริง พระคุณ ความสดชื่นและความหวัง ไม่มีผู้ใดที่ข้าพระองค์ต้องการให้มาเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ยกเว้นแต่องค์พระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกตรึงบนกางเขนของข้าพระองค์คือพระเยซู ในวันนี้ พระบิดา ขอทรงสอนข้าพระองค์อย่างอ่อนโยนในเรื่องที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้ยอมให้พระบุตรของพระองค์ครอบครองอย่างเต็มที่ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น