ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ชอบการรอคอย แต่ความหวังในองค์เจ้าชีวิต สร้างความอดทนให้กับผมที่เหนือปกตินิสัยของผม ยิ่งองค์เจ้าชีวิตอวยพระพรผมมากเท่าใด ผมก็ยิ่งมั่นใจว่า ผมไม่มีวันจะจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับผมได้เลย ดังนั้นตอนที่ผมกำลังรอคอยอยู่นี้ ผมก็ทำตัวให้ยุ่งๆ คือ ยุ่งๆในเรื่องรักพระบิดาและยุ่งๆในการแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับคนอื่นๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ข้าพเจ้ามีความอดทนมากขึ้นในระหว่างที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าความอดทนที่เหนือปกตินิสัยของข้าพเจ้านี้ เป็นของประทานที่เกิดจากพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า โปรดอวยพระพรความพยายามของข้าพเจ้า ที่จะนำคนอื่นให้มารู้จักพระเยซู และพบกับความรอดในพระองค์ โปรดอวยพระพรความเชื่อของข้าพเจ้า เพื่อจะได้เข้มแข็งและอดทนอดกลั้นมากขึ้นในการรอคอย โปรดอวยพระพรชีวิตของข้าพเจ้า ไม่ใช่ด้วยสิ่งของต่างๆ แต่ด้วยลักษณะนิสัยของพระองค์ เพื่อชีวิตของข้าพเจ้าจะได้เป็นแสงสว่างให้กับคนอื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น