ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เขาเป็นใครกันน่ะหรือครับ พระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์ ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นกษัตริย์ เป็นพระผู้ไถ่ เป็นผู้เลี้ยง และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

ผู้เลี้ยงที่เปี่ยมไปด้วยความรัก พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูลงมาจากสวรรค์เพื่อมาเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์เผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ขอทรงประทานความกล้าหาญที่จะยืนหยัดในความเชื่อ และวางใจว่าพระผู้ช่วยของข้าพระองค์จะทำให้คลื่นลมในชีวิตสงบลง และจะพาข้าพระองค์กลับบ้านไปหาพระองค์อย่างปลอดภัย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น