ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เขาเป็นใครกัน อ้อ พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นกษัตริย์ เป็นพระผู้ไถ่ เป็นพระผู้เลี้ยง และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดาพระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ขอบคุณที่ยอมปล่อยให้สวรรค์ว่างเปล่า ด้วยการส่งพระเยซูลงมา เพื่อมาเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ในเวลาที่ข้าพเจ้าเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต โปรดประทานความกล้าหาญที่จะยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ และวางใจว่าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าจะทำให้คลื่นลมในชีวิตสงบลง และจะพาข้าพเจ้ากลับบ้านไปหาพระองค์อย่างปลอดภัย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น