ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเชื่อในพระเยซูไหมครับ คุณเชื่อจริงๆ ไหมครับ ไม่นานหลังจากที่แม็กซ์ ลูคาโด้ กลับมาจากการทำงานของภารกิจพันธกิจของเขาในเมืองริโอ ประเทศบราซิล เขาบอกกับกลุ่มเพื่อนสนิทว่าความรู้ทางศาสนศาสตร์ของเขาเป็นเรื่องง่ายมาก เขาไม่ต้องยุ่งกับปัญหายากๆ ทางศาสนศาตร์ที่สร้างความแตกแยก แต่แม็กซ์บอกว่าเขามีความแน่ใจและความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งว่าพระเจ้ารักเรา และพระองค์แสดงให้เห็นความรักที่จริงโดยการส่งพระเยซูมาอยู่ในหมู่พวกเรา มาตายเพื่อเรา และพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เราสามารถฟื้นจากความตายได้ด้วย นี่คือการทำงานของพระเจ้า — อัศจรรย์แบบเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยม

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ มาสิ้นพระชนม์ และฟื้นขึ้นจากความตาย ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้แสดงและแบ่งปันข้อความนี้แก่ผู้ที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ ที่กำลังมองหาความหวังและความช่วยเหลือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้มองไปที่คนรอบข้าง ที่กำลังแสวงหา และขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญ และความอ่อนโยนในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับพวกเขา พระบิดาข้าพระองค์ต้องมีส่วนในการทำงานของพระองค์มาก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออุทิศตนอีกครั้งในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น