ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัญหาที่แท้จริงในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องความสัตย์ซื่อของพระเจ้า แต่เป็นเรื่องความสัตย์ซื่อของเราต่างหาก เรื่องราวความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอล และพระสัญญาของพระองค์ต่างก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ ซึ่งเราสามารถวางใจได้ว่าพระองค์จะทำตามที่ทรงสัญญาไว้ ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตเราจะเป็นอย่างไร ปัญหาที่แท้จริงคือ เราเลือกที่จะรักพระองค์อย่างจริงจังหรือไม่ และจะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์หรือไม่ หากชีวิตกลายเป็นเรื่องเหลือทน และความเชื่อก็กลายเป็นเรื่องยาก ข้อความนี้ไม่ซ้ำซากจำเจนะครับ เพราะแหวนชีวิตแห่งความหวังมีไว้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อกล้าหาญ ผู้ที่เลือกที่จะยืนหยัดแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลง่ายๆ เลย ความเชื่อเราหยั่งรากอยู่ในองค์พระผู้ช่วยให้รอด ผู้เอาชนะความตาย ซาตานและความบาปในวันที่สาม ในขณะที่ตัวเราเองยังติดอยู่ในวันที่สองและกำลังรอคอยรุ่งอรุณแห่งความรอดที่สมบูรณ์แบบของเรา

คำอธิษฐาน

ขอทรงให้ความกล้าหาญ ความเชื่อและลักษณะนิสัยที่ดีกับข้าพระองค์ โอ พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ยอมแพ้ในความเชื่อและความหวังที่มีในพระองค์เลย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น