ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ซาตานมีส่วนทำให้สิ่งแย่ๆ เกิดขึ้นในชีวิต บาปของเราเองและผลของมันก็มีส่วนด้วยเช่นกัน การไม่เชื่อฟังพระเจ้าและการอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณก็นำความเจ็บปวดมาในชีวิตของเรา บางครั้งพระเจ้าก็ตีสอนเราเพื่อให้เราตื่นจากความเฉื่อยชา หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความบาปในชีวิตของเรา แต่ในปัญหาต่างๆเหล่านี้ เรามีสัญญาที่น่าเหลือเชื่อว่า ถ้าเรารักพระเจ้าและแสวงหาการถวายเกียรติแด่การเรียกของพระองค์ในชีวิตของเรา พระบิดาในสวรรค์ของเราจะให้ทุกสิ่งเกิดผลดีในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับสัญญาที่จะทรงทำให้ทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี เกิดผลดีในชีวิตของข้าพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ขอความเชื่อที่จะเชื่อในสัญญานี้ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดและยากลำบาก ข้าพระองค์ขอความอดทน ที่จะยึดมั่นแม้ว่าเวลาแห่งความยากลำบากมันจะยาวนาน ข้าพระองค์เชื่อในสัญญาของพระองค์ และรอคอยที่จะดูว่าในท้ายที่สุด พระองค์จะทำอย่างไรกับข้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงทำงานในข้าพระองค์สำเร็จแล้ว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น