ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสารภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะทำได้คือบอกว่า ฉันเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และฉันอยากให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของฉัน ให้เราลองพูดตามนั้นอีกครั้งนะครับ พูดออกมาดังๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา และขอให้เราทำตามที่พูดนั้นก่อนสิ้นปีนะครับ เราจะช่วยให้คนอื่นมาพูดประโยคนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ องค์เจ้าชีวิต ขอบพระคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ที่ส่งพระผู้ไถ่ พระเยซูมาให้ข้าพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระองค์ และข้าพระองค์อยากให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ตลอดจนชั่วชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระบุตร พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น