ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความวิตกกังวลมีมากมาย และก็ดูเหมือนจะมีมากขึ้นในช่วงเวลาที่ต้องจ่ายบิลต่างๆ ใช่ไหมครับ พระเยซูเตือนเราว่าชีวิตเป็นมากกว่าอาหารหรือเสื้อผ้า จริงๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เหมือนชีวิตเป็นมากกว่าอาหารและเสื้อผ้า เราก็ถูกล่อลวงได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับเอซาวที่ขายสิทธิบุตรหัวปีของเขาเพื่อซุปหนึ่งชาม ขออย่าให้เราแลกสิ่งที่มีค่ากับสิ่งที่ดูเหมือนจะจบลงด้วยความยากลำบาก หรือไม่มีคุณค่าที่เป็นนิรันดร์เลยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ขอทรงขับไล่ความกลัวและความเห็นแก่ตัวออกจากใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จัดเตรียมของขวัญที่น่าทึ่งที่สุดไว้อยู่แล้ว ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ติดตามพระองค์และแสวงหาน้ำพระทัยพระองค์ ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ขาดพระองค์ไป อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น