ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การโต้ตอบเร็วต่อความรุนแรง การคุกคาม การดูถูก หรือควาทุกข์ยาก เหมือนเป็นการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของคนในปัจจุบันนี้ ส่วนการที่ช้าในการโต้ตอบนั้นก็เหมือนกับเป็นเรื่องโง่เขลา การมีปฏิกิริยาโต้ตอบความโกรธอย่างรวดเร็วไม่ได้ทำให้เกิดผลดีในระยะยาว และยังทำให้มีปัญหามากขึ้นด้วย แต่การอดทนในการจัดการกับปัญหา หรือสถานการณ์ที่เจ็บปวด แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและจะก่อให้เกิดผลที่ดีกว่าในระยะยาว

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอความอดทนและการควบคุมตนเอง ข้าพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งจากผลของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลในชีวิตและจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาและความเข้าใจในการที่ข้าพระองค์จะไม่พูดโต้ตอบ จนกว่าข้าพระองค์จะได้อธิษฐานและไตร่ตรองเกี่ยวกับปัญหาและคนที่เกี่ยวข้องก่อน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น