ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การโต้ตอบอย่างทันควันต่อความรุนแรง การคุกคาม การดูถูก หรือความทุกข์ยาก ดูเหมือนเป็นการแสดงความแข็งแกร่งของคนในปัจจุบันนี้ แต่ความจริงแล้ว การตอบโต้อย่างเกรี้ยวกราดเป็นการแสดงความโง่เขลาออกมา เพราะการตอบโต้แบบไม่ยั้งคิดย่อมมีผลตามมาในระยะยาว มีแต่ก่อให้เกิดปัญญามากขึ้นอีกด้วย แต่การจัดการปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้นนั้น บ่งบอกถึงความเข้าใจและจะก่อให้เกิดผลดีในอนาคตและยังไม่ทำลายมิตรภาพที่ดี รวมทั้งรักษาชื่อเสียงและเป็นที่นับหน้าถือตาอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอให้ข้าพเจ้ามีความอดทนอดกลั้น และรู้จักควบคุมตนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของผลของพระวิญญาณในชีวิตข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าขอให้พระวิญญาณเกิดผลในชีวิตและจิตใจของข้าพเจ้ามากยิ่งๆขึ้น โปรดให้ความเข้าใจและสติปัญญาที่ข้าพเจ้าจะยั้งปากไว้ จนกว่าจะได้อธิษฐานและไตร่ตรองถึงปัญหาและคนที่เกี่ยวข้องนั้นก่อน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น