ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสารภาพที่สุดยอดที่เราเคยทำมาเลยคือ ผมเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และผมอยากให้พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของผม มาพูดอีกครั้งด้วยเสียงดังฟังชัด เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา แล้วขอให้เราตั้งใจว่าก่อนสิ้นปีนี้ เราจะช่วยให้คนอื่นมาพูดประโยคนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ ที่ส่งพระผู้ไถ่ พระเยซูมาให้กับข้าพเจ้า ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระองค์ และข้าพเจ้าอยากให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้และตลอดชั่วชีวิต อธิษฐานในนามพระเยซู พระบุตร พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น