ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พวกเราที่เป็นคริสเตียนมานาน บางครั้งลืมไปว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรกับพระคุณที่เราได้รับ เมื่อเรารู้สึกว่าเราสมควรที่จะได้รับ รู้สึกว่าเป็นของเราโดยถูกต้อง นั่นก็แสดงว่าไม่ใช่พระคุณ และเราไม่ได้อยู่ในพระคุณ การเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าถือว่าเป็นพระคุณ สำหรับองค์บริสุทธิ์ ผู้ที่พูดแล้วมีจักรวาลขึ้นมา (ซึ่งเราเป็นเพียงจุดเล็กเท่านั้น) พระคุณเป็นของขวัญที่งดงามจากผู้ที่รู้วิธีที่จะแบ่งปันและรักในรูปแบบที่เราไม่สามารถจะคาดคิดได้

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ทำได้เพียงคุกเข่าลงและขอบคุณพระองค์ สำหรับความรักที่อัศจรรย์และไม่มีที่สิ้นสุด ที่พระองค์ได้มอบให้แก่ข้าพระองค์ ฤทธานุภาพของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ ความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ แต่พระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์เป็นของข้าพระองค์ เพราะความรักที่พระองค์ต้องจ่ายมาในราคาที่สูงมาก ข้าพระองค์อยากขอบพระคุณอีกสักล้านครั้ง "ขอบพระคุณ" อธิษฐานในพระนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น