ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะพยายามสร้างความมั่งคั่งในเรื่องการเงินใช่ไหมครับ แต่ภัยพิบัติในโลกนี้ การล่มสลายทางเศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถทำลายความมั่นคั่งนี้ได้ ถ้าเรามีแต่ความมั่งคั่งในทรัพย์สินทางโลกนี้ แต่ถ้าเรามีความหวังในพระเจ้า เราก็จะได้มีส่วนในพระพรของพระองค์ในโลกรอบตัวเราและมั่นใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่มีอะไรสามารถนำออกไปจากเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นผู้ที่ให้ข้าพระองค์สามารถหาตัวตน ค่านิยม ความหวัง ความมั่นคงและอนาคตของข้าพระองค์ได้ในพระองค์ พระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ ทาง แต่ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะไว้วางใจในพระองค์ และไม่อยู่ในความมั่งคั่งของโลกหรือทรัพย์สิน ขอให้พระสิริและการสรรเสริญมีแด่พระองค์ในเวลานี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น