ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ พระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจของเราและให้รักคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราด้วย กฎบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ก็อยู่ภายใต้กฎหลักสองข้อนี้ ซึ่งเป็นสองกฎที่อยู่เหนือกฎอื่นๆ และจะทำให้เรามีจิตใจที่เป็นลักษณะเดียวกับพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์ส่งพระผู้ช่วยมาให้เป็นลูกหลานของอับราฮัมและดาวิด ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ในเวลาที่อ่อนแอ ข้าพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์ส่งพระเยซูมาและเริ่มมีคริสตจักร พระเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น