ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิบายนี้ของฟิเลโมนน่าจะเหมาะสำหรับคุณด้วยนะครับ การที่มีคนรัก สนับสนุน ให้กำลังใจ ทำให้จิตวิญญาณชื่นใจ ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ให้กำลังใจ ที่ทำให้ใจของคนรอบข้างเราสดชื่นในสัปดาห์นี้กันนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้รักและอ่อนโยน ขอบพระคุณที่นำคนเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ คนที่ได้คอยให้กำลังใจข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ต้องการกำลังใจมากที่สุด ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีตาที่จะมองเห็นและมีใจที่จะรับใช้คนรอบข้างของข้าพระองค์ที่ต้องกำลังใจจากข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น