ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การนมัสการเป็นมากกว่าจิตใจ จิตวิญญาณ และคำพูดที่เราพูดกับพระเจ้า การนมัสการยังเกี่ยวข้องกับท่าทางของเราด้วย เมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่ได้เรียกเราว่าลูก แล้วมีอะไรที่เราสามารถทำได้หรือครับ นอกจากจะก้มกราบลง หรือคุกเข่าต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เรามาหาพระองค์ เพื่อมอบตัวเองที่จะยอมพระองค์ทั้งหมด เพราะพระองค์เป็นผู้ปกครองที่มีชัยชนะ แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเลือกที่จะปฏิบัติต่อเราอย่างนุ่มนวลเหมือนคนเลี้ยงแกะที่รักและอยากที่จะดูแลเรา พระคุณนี้ทำให้เราก้มกราบลง และคุกเข่าด้วยการนมัสการที่จริงใจ

คำอธิษฐาน

ผู้เลี้ยงแกะแห่งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มาหาพระองค์ เพราะข้าพระองค์อยากให้พระองค์ปกป้องและเพื่อข้าพระองค์จะพักในฐานะแกะของพระองค์​ บ่อยครั้งที่ความกดดันในชีวิตและการล่อลวงผลักดันและโจมตีข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์มาหาพระองค์ ถวายตนเป็นผู้รับใช้เพื่อพระสิริของพระองค์ — ไม่ใช่เพียงแต่ในวันนี้ แต่ตลอดชีวิตที่เหลือของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น