ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคนจะพูดถึงเราว่ามีลักษณะเหมือนฟิเลโมนนี้ ก็คงจะดีไม่น้อยนะ การที่จะมีคนหนุนน้ำใจ ที่แสดงความรัก สนับสนุน ให้กำลังใจกับเรา ก็ทำให้จิตใจเราชื่นบานและมองโลกในแง่ดีนะ ในอาทิตย์นี้ให้เราตั้งใจเลยที่จะเป็น"คนหนุนน้ำใจ" ที่จะทำให้จิตใจของคนที่อยู่รอบข้างเราชื่นบาน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงรักและอ่อนโยน ขอบคุณที่ส่งคนเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อมาให้กำลังใจกับข้าพเจ้าตอนที่กำลังท้อสุดๆ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีตาที่จะเห็นและมีใจที่จะรับใช้คนรอบข้างที่ต้องการกำลังใจอย่างยิ่งจากข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น