ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบทเพลงสรรเสริญเพลงหนึ่งที่ร้องว่า "หากพระเจ้าส่องสว่างทางของท่าน ท่านจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ตอนนี้เลยหรือ" อธิษฐานมากๆสิครับ เพื่อที่เราจะเลือกคนหนึ่งที่ต้องรู้ข่าวประเสริฐนี้และพระคุณของพระเจ้า และเราจะแบ่งปันเรื่องพระเยซูกับคนคนนั้น จิตใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญ ไม่เพียงแต่สรรเสริญพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังจะนำคนอื่นให้สรรเสริญพระเจ้าด้วย

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งในจิตใจของข้าพระองค์ แต่ขอทรงอวยพระพรในการที่ข้าพระองค์จะนำคนอื่นมารู้จักและสรรเสริญพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น