ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนใกล้จะหมดฤดูร้อนที่แดดร้อนเปรี้ยง คุณหลบพักในร่มที่ไหน เมื่อเราวางชีวิตของเราให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดดูแล เราก็จะรู้ว่าร่มเงาของพระองค์ปกป้องเราและทำให้เราสดชื่นขึ้น แม้ในเวลาที่ยากลำบาก เรารู้ว่าพระองค์ปกป้องเราจากสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่ซาตานใช้โจมตีเรา และเราก็รู้ว่าการอยู่ด้วยของพระองค์ทำให้เรามีกำลังซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็สามารถไว้วางใจได้

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้ข้าพระองค์มองเห็น และใจที่จะเชื่อว่าพระองค์อยู่ด้วยแม้ว่าข้าพระองค์จะมองไม่หลักฐานที่บอกว่าพระองค์อยู่ด้วยก็ตาม ขอทรงเป็นที่คุ้มภัยในเวลาที่ข้าพระองค์ถูกโจมตี และขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ในเวลาที่จิตวิญญาณสิ้นหวัง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น