ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบทเพลงสรรเสริญเพลงหนึ่งที่ร้องว่า "ถ้าความสว่างของพระเจ้าทำให้ทางของท่านสว่างไสวขึ้น ท่านยังจะรอช้าอยู่ไย ทำไมไม่บอกคนวันนี้เลยละ" อธิษฐานให้ได้เจอะเจอกับคนที่สนใจอยากรู้เรื่องราวความดีและความเมตตาของพระเจ้า แล้วเราจะได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับเขาคนนั้น จิตใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่แค่อยากสรรเสริญพระองค์เท่านั้น แต่ยังอยากจะนำคนอื่นให้มาสรรเสริญพระองค์ด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The words of Jessie Brown Pound's old hymn say it best: "If the light of his presence has brightened your way, O will you not tell it today?" Prayerfully select someone who needs to know of the goodness and graciousness of God and share Jesus with that person. A heart filled with praise to God will not only praise him, but will lead others to do so as well!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ โปรดอวยพระพรข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะนำคนอื่นมารู้จักและสรรเสริญพระองค์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

I do praise you from the bottom of my heart, O God, but bless me today as I seek to bring others to know and to praise you more fully. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 9:1

ความคิดเห็น