ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีบทเพลงสรรเสริญเพลงหนึ่งที่ร้องว่า "ถ้าความสว่างของพระเจ้าทำให้ทางของท่านสว่างไสวขึ้น ท่านยังจะรอช้าอยู่ไย ทำไมไม่บอกคนวันนี้เลยละ" อธิษฐานให้ได้เจอะเจอกับคนที่สนใจอยากรู้เรื่องราวความดีและความเมตตาของพระเจ้า แล้วเราจะได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูกับเขาคนนั้น จิตใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ไม่ใช่แค่อยากสรรเสริญพระองค์เท่านั้น แต่ยังอยากจะนำคนอื่นให้มาสรรเสริญพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์จากก้นบึ้งของหัวใจ โปรดอวยพระพรข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะนำคนอื่นมารู้จักและสรรเสริญพระองค์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น