ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เราขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามองคนในแบบที่พระเยซูมอง เพื่อเราจะได้เห็นว่าพวกเขาก็จำเป็นต้องยอมรับงานของพระเจ้าเหมือนกัน แล้วงานของพระเจ้าคืออะไร พระเยซูตอบคำถามนี้ว่า งานของพระเจ้าก็คือ "ให้เชื่อในผู้นั้นที่พระเจ้าส่งมา" ก็คือให้เชื่อในพระเยซูนั่นเอง (ยอห์น 6: 28-29)

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามองคนรอบข้างอย่างที่พระเยซูมอง ข้าพเจ้าอยากเห็นงานของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเขาด้วย ดังนั้นโปรดให้ข้าพเจ้าอดทนกับคนที่หยาบคาย อ่อนโยนกับคนที่เจ็บปวด และกล้าสอนคนที่พร้อมจะรับฟังข่าวดีของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change