ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แกะก็เป็นเหมือนผู้เลี้ยงนั่นแหละครับ เราได้รับการอวยพระพรมากมายเลยนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

A sheep is only as good as its shepherd. We are incredibly blessed!

คำอธิษฐาน

โอ พระองค์ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่อุ้มข้าพระองค์เหมือนลูกแกะที่ทรงอุ้มไว้อย่างทะนุถนอมในแขนของพระองค์ และโอบไว้ใกล้ใจของพระองค์ ชีวิต อนาคต และกำลังของข้าพระองค์ขึ้นอยู่กับพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ นอกเหนือจากสิ่งที่จะมาทำให้สับสน ข้าพระองค์ไม่มีความกลัวเมื่ออยู่ในการดูแลของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Great Shepherd, carry me like a lamb, tenderly in your arms and close to your heart. My life, my future, and my strength depend upon you. Please help me hear your voice above the confusing distractions around me. Under your care I have no fears. Thank you for being my Shepherd. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 23:1

ความคิดเห็น