ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แกะก็เป็นเหมือนผู้เลี้ยงนั่นแหละครับ เราได้รับการอวยพระพรมากมายเลยนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระองค์ผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่อุ้มข้าพระองค์เหมือนลูกแกะที่ทรงอุ้มไว้อย่างทะนุถนอมในแขนของพระองค์ และโอบไว้ใกล้ใจของพระองค์ ชีวิต อนาคต และกำลังของข้าพระองค์ขึ้นอยู่กับพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ นอกเหนือจากสิ่งที่จะมาทำให้สับสน ข้าพระองค์ไม่มีความกลัวเมื่ออยู่ในการดูแลของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น