ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกของเรามีกุญแจ ล็อค สัญญาณเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ คำพูดของเปาโลไม่น่าทำให้เราแปลกใจ เราปกป้องสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเรา แต่อะไรคือสิ่งที่จะมีค่าต่อเรามากไปกว่าความจริงของพระคุณแห่งการช่วยเหลือของพระเจ้าในพระกิตติคุณล่ะครับ ขอบคุณที่พระเจ้าได้ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยปกป้องความหวังที่มีค่ามากสำหรับเราทุกคน ระบบรักษาความปลอดภัยนี้อยู่ในตัวเรา ซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ยึดมั่นในความจริงของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ และแสดงให้คนอื่นๆ เห็นวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่ชีวิตในแบบชีวิตที่บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะแบ่งปันพระคุณและความเมตตาของพระองค์กับพวกเขา แต่เหนือสิ่งใด พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมกับข้าพระองค์ในการต้อนรับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ขอทรงช่วยข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมองทะลุเห็นสิ่งที่ไม่จริงและสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อให้ข้าพระองค์สามารถป้องกันและใช้ชีวิตในความจริงของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น