ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจหรือรู้สึกซาบซึ้งต่อพระพรในเรื่องความเชื่อหรือการแนะแนวทางจากพระคำของพระเจ้าสักเท่าไหร่ ลองนึกดูสิว่า ถ้าเราไม่มีมาตรฐานแห่งความจริง แล้วเราจะรู้ไหมว่าคนไหนเป็นคนดีมีคุณค่าหรือชีวิตจะไปในทิศทางใดได้บ้าง ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดหลงทางแล้วไม่มีแผนที่หรือเข็มทิศจะเป็นยังไง จำตอนเป็นเด็กได้ไหม ว่าเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกในสถานที่ไม่คุ้นชิน เราจะรู้สึกอย่างไร ดีว่าตอนนี้เราไม่ต้องกังวลแบบนั้นแล้ว เพราะพระคำของพระเจ้า ทั้งพระคัมภีร์และพระบุตร เป็นแสงสว่างส่องทางในที่มืดมิดให้กับเราและให้เราเห็นทางกลับบ้าน

Thoughts on Today's Verse...

So often, those of us who have received the blessings of faith and the guidelines of the Word of God don't fully appreciate them. Can you imagine what it is like to try to define ones worth, clarify ones values, and establish ones sense of purpose without a standard of truth? Imagine what it would be like to be lost without a map and without a compass? Remember what it was like to wake up in an unfamiliar place as a child in the pitch black darkness totally disoriented? We don't have to worry about that now, do we? God's Word — both Scripture and his Son — light our dark paths and show us the way home!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ อับบาพระบิดา ขอบคุณที่ไม่ได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าอยู่ในความมืด พระคำของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทาง และพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นแสงสว่างของโลก เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ไม่ได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าให้โดดเดี่ยวเดียวดายและต้องคลำหาทางกลับบ้านเองอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O LORD, my Abba Father, thank you for not leaving me in darkness. Your Word lights my path and your Son, the Light of the World, lights my life. Thank you for not leaving me alone to find my way. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 119:105

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change